Trimming av elsykkel

Trimming av elsykkel er ulovlig, og kan potensielt være farlig. Det er regelverket som begrenser effekten og hastigheten på elmotoren. Ved å trimme sykkelen vil man gå utenfor disse begrensningene, og sykkelen vil ikke lengre være lovlig å bruke. Du vil kunne bli bøtelagt for bruk av trimmet sykkel, og det aller verste er om du skulle skade deg selv eller andre i en ulykke eller påkjørsel, da vil ingen forsikring dekke deg. I verste fall vil du kunne enda opp med store erstatningskrav som du må dekke selv.

Syklene og motorene er heller ikke laget for høyere hastigheter med innkoblet motor, slik at slitasjen på drivverk, bremser og andre komponenter vil øke betydelig. Samtidig vil alle garantier og reklamasjonsrettigheter bortfalle på en trimmet elsykkel.

Vi fraråder alle å trimme elsykkelen! Vurder heller om en pedelec, som går i 45 km/t kan være aktuelt for deg.

Facebook