Regelverk for elsykkel

Regelverk for elsykkel

Regelverk for elsykkel

En elsykkel er en helt vanlig sykkel som i tillegg til tråkraften fra rytteren, bruker en elektrisk motor med strøm fra batterier for å hjelpe til med fremdriften. En elsykkel kan enten være en ombygd, vanlig tråsykkel eller en spesiallaget elsykkel.

I Europa er elsykkelen (også kalt pedelecs) underlagt et enkelt regelverk og merket EN 15194.
Norge har også disse forskriftene for elsykler her i landet:

- Maksimalt tillatt motoreffekt er 250W.
- Maksimalt tillatt motorassistert hastighet er 25 km/t.
- Vi må trå, det vil si at pedalene må brukes for å starte elmotoren.
- Oppstartsassistanse («gasshåndtak») tillates for hastighet opp til 6 km/t uten at vi bruker pedalene.

Motoren

En liten elektrisk motor som enten sitter i navet foran eller bak og gir direkte effekt, eller er montert i kranken og trekker bakhjulet via kjedet. Motoreffekten er begrenset til lovverkets maksimum, men kraften kan oppleves ulikt fordi motorenes dreiemoment er forskjellig, noe som særlig merkes i bratte bakker.

Dersom syklisten overstiger topphastighet for elsykkel i hht forskrift (25 km/t), kobles motoren automatisk ut.

I tillegg er det hastighetssensor som kutter motoreffekten ved oppnådd topphastighet og bremsesensor som kobler ut motoren ved bruk av bremsene.

Batteriene

Batteriene er det som yter energi som ikke kommer tråkkingen på pedalene. I alle hovedsak brukes litiumbatterier som idag er det letteste og minste vi har. De veier 3-3,5 kg. Mer trenger vi ikke da vi bare innimellom skal ha hjelp. Ladetida 0-100 prosent er 3-5 timer. Realistisk rekkevidde med elsykkel er under norske sommerforhold 2,5 -7 mil, på enkelte sykler noe lenger. Batterikvaliteten varierer, noe som aller mest påvirker levetiden

// Kilde: Syklistenes landsforening/www.syklistene.no //

 

Krav til sykkelen

Sykkelen skal være riktig utstyrt med refleks og lykter, og bremsene skal være i orden. Du har selv plikt til å sørge for at sykkelen er i forskriftsmessig stand. Det er viktig å være klar over at forhandlerne ikke er pålagt ansvar for at sykkelen er i forskriftsmessig stand ved salg. Bremser, ringeklokke, lys og refleks er påbudt utstyr på sykkelen.

- Minst to separate bremser som virker uavhengig av hverandre, den ene på framhjulet og den andre på bakhjulet. Sykkelen skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte.
- Det skal være rød refleks bak, ”kattøye”. På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks, og refleksen skal være av godkjent type.
- Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig veg eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelveg.
- Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
- Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
- Lyktene skal være festet på sykkelen.
- Ringeklokke

Trimming av elsykkel

Trimming av elsykkel er ulovlig, og kan potensielt være farlig. Det er regelverket som begrenser effekten og hastigheten på elmotoren. Ved å trimme sykkelen vil man gå utenfor disse begrensningene, og sykkelen vil ikke lengre være lovlig å bruke. Du vil kunne bli bøtelagt for bruk av trimmet sykkel, og det aller verste er om du skulle skade deg selv eller andre i en ulykke eller påkjørsel, da vil ingen forsikring dekke deg. I verste fall vil du kunne enda opp med store erstatningskrav som du må dekke selv.

Syklene og motorene er heller ikke laget for høyere hastigheter med innkoblet motor, slik at slitasjen på drivverk, bremser og andre komponenter vil øke betydelig. Samtidig vil alle garantier og reklamasjonsrettigheter bortfalle på en trimmet elsykkel.

Vi fraråder alle å trimme elsykkelen! Vurder heller om en pedelec, som går i 45 km/t kan være aktuelt for deg.