Elsykler i utmark

Elsykler i utmark

Nytt regelverk for elsykler i utmark

Elsykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler.
Det slås fast i en forskriftsendring.
 
 
Forslaget som var på høring la opp til at bruken av elsykler skulle begrenses til veier og opparbeidet sti i utmark.
For å få et enkelt, oversiktlig og brukervennlig regelverk, har regjeringen besluttet at det ikke bli en slik begrensning, og at bruk av elsykler i all hovedsak likestilles med bruk av vanlige sykler.
 
(04.04.2017)
Det er gjort endring i "forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-03-422
 
Kommunen vil likevel kunne bestemme at bruk av elsykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.
 
Elsykkel kan foreløpig ikke brukes på sti i Oslo-marka, kun på veier.
http://emtb.no/img/528px-Oslomarka.png
 
Kilde: emtb.no
http://emtb.no/nyheter/nytt-regelverk-elsykkel-april2017.php
 
Se oversikt over våre sporty og tekniske elsykler her:
http://elsykler.no/index.php/velg-elsykkel/sporty-og-teknisk-elsykkel
 

Facebook

Hvorfor velge elsykkel?

Det er mange gode grunner til å investere i en elsykkel. Felles for de fleste er at det gjør det...

Rekkevidde for elsykkel

Alle faktorer som egensinnsats, vekt, terreng, vind, temperatur og batteriets alder vil påvirke rekkevidde. Angitte tall vil alltid være en...

Hva betraktes som elsykkel?

Hva som betraktes som en elsykkel er regulert av Vegdirektoratet og har følgende begrensninger: Hjelpemotoren på en elsykkel kan være på...

Elsykkel et grønt valg

Med elsykkel blir turen mye enklere og fantastisk mye morsommere. I tillegg slår du et slag for miljøet!Elsykkelen kombinerer det...

Hvordan fungerer en elsykkel?

En elsykkel er i utgangspunktet som en ordinær sykkel, men med en påmontert elektrisk hjelpemotor. Elmotoren gir deg hjelp når...

Hvem kan bruke elsykkel?

Alle som kan bruke en vanlig sykkel kan også bruke en elsykkel. Det er ingen aldersgrense, og det er heller...

Hvordan bruker man en elsykkel?

En elsykkel brukes på samme måte som en ordinær sykkel. Forskjellen er at i det du begynner å tråkke kobler...

Barnesete og vogn på elsykkel

Det er ikke noe problem å montere barnesete og sykkelvogn på en elsykkel, på samme måte som på vanlig sykkel...

Elsykler i utmark

Nytt regelverk for elsykler i utmark Elsykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler.Det slås fast i en...