Elsykler i utmark

Elsykler i utmark

Nytt regelverk for elsykler i utmark

Elsykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler.
Det slås fast i en forskriftsendring.
 
 
Forslaget som var på høring la opp til at bruken av elsykler skulle begrenses til veier og opparbeidet sti i utmark.
For å få et enkelt, oversiktlig og brukervennlig regelverk, har regjeringen besluttet at det ikke bli en slik begrensning, og at bruk av elsykler i all hovedsak likestilles med bruk av vanlige sykler.
 
(04.04.2017)
Det er gjort endring i "forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag"
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-04-03-422
 
Kommunen vil likevel kunne bestemme at bruk av elsykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.
 
Elsykkel kan foreløpig ikke brukes på sti i Oslo-marka, kun på veier.
http://emtb.no/img/528px-Oslomarka.png
 
Kilde: emtb.no
http://emtb.no/nyheter/nytt-regelverk-elsykkel-april2017.php
 
Se oversikt over våre sporty og tekniske elsykler her:
http://elsykler.no/index.php/velg-elsykkel/sporty-og-teknisk-elsykkel
 

Facebook